OUD DOETINCHEM

ZIE OOK DE ONDERSTAANDE WEBSITES!

Een realistisch en gedetailleerd beeld van de IJSSELKADE omstreeks 1900. 

 

Download voor een duidelijke en grotere afbeelding >>>

DE IJSSELKADE omstreeks 1900.
168 downloads

Afbeelding boven: De oude ophaalbrug werd in 1937 vervangen door een nieuwe ophaalbrug. Op de achtergrond de Katholieke kerk die in de jaren '40 werd gesloopt. 

Afbeelding boven: De Walmolen voor 1910.  De walmolen aan de IJsselkade dateert uit 1851 en was aanvankelijk in gebruik tot 1910. Daarna werden de kap, de wieken en de stelling van de molen gehaald en stond er een halve eeuw alleen een gemetselde stomp. Eind jaren vijftig van de vorige eeuw dreigde de molen zelfs gesloopt te worden om plaats te maken voor een parkeerplaats. Een actiecomité wist de sloop te voorkomen. In 1965 kreeg de molen weer een kap, wieken en een stelling. Sinds die tijd is de Walmolen één van de iconen van Doetinchem geworden, gelegen op de voormalige wal. De Walmolen is een korenmolen en daartoe ook volledig ingericht. Tijdens de openingstijden is een rondleiding door de molen gratis. 

De walmolen op het laatste stukje wal dat is overgebleven. De molen verloor zijn wieken in 1910.  Bron: Natuurlijk achterhoek.

 

 

 

^ Uitvergroting van het middengedeelte van de IJsselkade.

Hierboven een fragment uit het totaalbeeld: De marechaussee kazerne aan de IJsselkade. Omdat er geen geschikte woningen voor de marechaussee beschikbaar waren en Doetinchem als standplaats voor een brigade was aangewezen, besloot de gemeenteraad in 1890 een karzerne met stalling te bouwen en deze vervolgens aan het rijk te verhuren.  Met de bouw was een uitgave van f. 9639,- gemoeid. De kazerne werd verhuurd tot 1 januari 1911 voor f. 650,- per jaar.  In 1921 werd het pand, dat inmiddels bouwvallig was geworden, verkocht aan de Uitgevers-Mij. C. Misset voor f. 2500,- . Ingaande 1 januari  1922 werd de kazerne verlaten.

Op deze plaats kwamen de bedrijfsgebouwen voor Misset. Bron: A. K. Kisman 1991

Hierboven een fragment uit het totaalbeeld: In 1873 begon Cornelis Misset uit Haarlem (24) een handelsdrukkerijtje in de Grutstraat. In 1879 werd Cornelis ook een uitgever,  in dat jaar verscheen het eerste nummer van het regionale nieuwsblad De Graafschap-Bode. Na enkele jaren in de Waterstraat, verhuisde Misset in 1880 naar de IJsselkade.  De drukkerij werd achter de villa gebouwd en naast de villa werd een typisch pandje gebouwd waarschijnlijk voor de administratie. In 1888 verscheen het eerste vaktijdschrift "De Nederlandsche Lederindustrie". Daarna zullen er nog tientallen volgen.  Het bedrijf heeft vooral zijn enorme groei te danken aan de beide zonen van Cornelis, Cees en Henk.  

De villa was jarenlang het linker aanzicht van de drukkerij. In 1945 werd de villa licht beschadigd tijdens de bombardementen.

 


- TER VERGELIJKING - van boven naar beneden.

 

SIMONSPLEIN - WATERSTRAAT ca. 1925

ca. 1925 Markt (Simonsplein)/ Waterstraat te Doetinchem. Alleen de twee achterste gebouwen in de Waterstraat zijn behouden gebleven na de bombardementen in Maart 1945.

Duidelijke weergave Simonsplein Stadhuis

<< DOWNLOAD BOVENSTAANDE AFBEELDING VOOR EEN DUIDELIJK WEERGAVE!


IHAMBURGERSTRAAT ca. 1925.
Voor een DUIDELIJKE SCHERPE weergave is bovenstaande afbeelding te downloaden! 

DOWNLOAD de DUIDELIJKE afbeelding Hamburgerstraat.

Ter oriëntatie: geheel links op de plek van het fraaie pand staat al sinds 1960 het kollossale pand van C&A.

VERGROTING EERSTE GEDEELTE

Het huis geheel links werd eerst bewoond door W. Kreunen (leerlooier en lijmfabrikant. Later vestigde dokter W. Huber Noodt zich in dit pand. In 1960 werd het fraaie pand gesloopt ten behoeve van C&A. Rechts daarnaast het pand van café L. Verheij later T. Wigcherink. In 1920 begon de firma J. Schuurman op dit adres een koperslagerij en loodgieterij. In 1929 ging de zaak over tot 1955 op A. G. Wassink. In 1974 kwam modemagazijn Vinke op deze plek.
- In het oude fraaie pand rechts, waren aanvankelijk de kruidenierswinkel en café van C. J. Martensen later van A. Schutter gevestigd. Voor het bombardement op 21 maart 1945 vond men hier de schoenhandel van BATA. Na geruime tijd had pas de herbouw plaats en verrees op de hoek het pand van de firma Hogenkamp in 1951. Geheel rechts de uitloop van de Boliestraat naar de Hamburgerstraat.

 

VERGROTING TWEEDE GEDEELTE.

Op de hoek van de Hamburgerstraat en de Boliestraat kende vele jaren een café: in 1880 vindt men hier het bedrijf van J. Spliethof, die tevens klompenmaker was. Na 1897 volgde schoenmaker en herbergier H. J. Schaapveld. De linker zijgevel van het pand werd vele jaren gebruikt voor diverse reclame-uitingen. In 1919 ging de zaak over naar bierhuishouder M. te Welscher. In 1941 volgde J. Driessen. In 1946 kocht A. Vinkenborg de grond met opstal en werd er een lunchroom en terras aangelegd.  Rechts daarnaast  het pand van Bakkerij Vinkenborg dat als laatste van al deze panden enkele jaren geleden werd afgebroken. Dan volgt het pand van schoenmaker H. Reinders. In 1941 werd het pand betrokken door G. W. Kock die vogels, zaden en hengelsportartikelen verkocht. In 1948 ging de zaak over in handen van de familie Nannings die de winkel in 1965 sloot en volgde er nieuwbouw.  Bron: Hamburgerstraat zakelijk bekeken door A. K. Kisman.

VERGROTING DERDE GEDEELTE.

In de woning links hebben diverse leden van de familie Besseling gewoond. Later volgde de heer H. G. Lammertse met zijn hotel en lunchroom. Ook werd het een galanteriënwinkel van Willemsen. Daarna vestigde De Gruyter zich in dit pand. In 1970 deed het dienst als 'Kinderparadijs'. - In het 2de pand van links was vele jaren de kruidenierswinkel van G. J. Roosen gevestigd. Daarna slagerij van W. van Nek en slagerij van W. Welling. In 1905 kwam vanuit Doesburg J. G. ter Horst als slager op dit adres. Het pand werd in 1945 verwoest en werd niet meer als slagerij herbouwd. Een vestging van Albert Hein volgde op deze plek. - Dan het fraaie 'Heerenlogement' dat al in 1830 door de heer B. Honders werd gedreven. Na meerdere exploitanten werd in 1901 A. Coops hotelhouder en liet het pand ingrijpend verbouwen. Tenslotte de laatste exploitant, J. W. Boogman die het pand verloren zag gaan door het bombardement in maart 1945. Het werd niet herbouwd. - Het pand rechts was sinds 1859 de bakkerij van G. Rademaker. In 1894 werd het pand aangekocht door G. Vriezelaar, hij verbouwde het pand en vestigde daarin een schoenhandel. Ook dit pand werd verwoest in 1945 en had rampzalige gevolgen voor de familie Vriezelaar, 10 gezinsleden en een knecht verloren het leven.   Bron: A. K. Kisman.


Tekening van de panden hoek Hamburgerstraat/Markt (Simonsplein) zoals dat er in 1895 uitzag.

Geheel links een gedeelte van het pand waarin J. H. Huls op 20-08-1904 in de Hamburgerstraat zijn Warenhuis zou openen. 2de van links is het pand waar de modezaak van Reigerberger-Theman was gevestigd.  Daarnaast een woonhuis. Het 4de pand is het pand met de oeroude gevel waar Apotheker B. ten Brugge Cate al tientallen jaren zijn zaak had. Dit eeuwenoude pand werd in 1919 door brand verwoest. Het pand daarnaast was ook eigendom van B. ten Brugge Cate. Daarnaast het woonhuis  waarin diverse families hebben gewoond en later een winkel werd. Vervolgens het fraaie hoekpand op de voorgrond, het werd in 1882 in opdracht van H. Lindenhovius door architect H. W. Ovink ontworpen. Er werden Koloniale waren en Cosmestibles en sigaren verkocht in dit pand.  (Later zou Albert Hein zich hier in vestigen.) Daarnaast het grote pand met aan weerszijde een bijgebouw waar vroeger de burgemeestersfamilie Ver Heull woonden en later ook als Hervormde pastorie werd gebruikt. Dan volgt het modemagazijn van J. Jacobs genaamd de  'de Zon'. En als laatste het pand waar in 1896 J. H. Huls zijn goedkope Bazaar zou vestigen en in 1904 vertrekt naar de Hamburgerstraat.

Duidelijke vergroting HAMBURGERSTRAAT/ SIMONSPLEIN
158 downloads

 << VOOR EEN MOOIE DUIDELIJKE WEERGAVE KUNT               U BOVENSTAANDE AFBEELDING DOWNLOADEN.

<<  AFBEELDING LINKS: Het 4de pand is het pand met de oeroude gevel waar Apotheker B. ten Brugge Cate al tientallen jaren zijn zaak had. Dit eeuwenoude pand werd in 1919 door brand verwoest. Het pand rechts daarnaast was ook eigendom van B. ten Brugge Cate.

 

AFBEELDING HIERONDER:
HET OUDE PAND OMSTREEKS 1750.

<< AFBEELDING LINKS: Foto van de hoek Hamburgerstraat- Simonsplein enkele jaren geleden.

Het pand waar nu  parfumerie Douglas in zit, werd ruim 100 jaar geleden gebouwd op de plek van het oude gebouw dat in 1919  door brand werd verwoest.

 

 


DOETINCHEM ANNO 1672

AFBEELDING BOVEN: gemaakt op 8 juni 1672 enkele dagen na de Franse bezetting van Doetinchem door A. F. van der Meulen (1632-1690) in opdracht van de Franse zonnekoning. Van der Meulen reisde met het Franse garnizoen mee en tekende elke stad die door de Fransen werd veroverd . (Hangt als gobelin in Mobilier Nationaal te Parijs.) Werd op 5 a 6 vellen papier getekend.

VOOR ONDERSTAANDE AFBEELDINGEN, WERD DE BOVENSTAANDE OUDE TEKENING UIT 1672
ALS VOORBEELD GEBRUIKT. 

 HIER ONDER:  DRIE VERGROTE DELEN VAN BOVENSTAANDE AFBEELDING

Zie de verdedigingswerken; naast een dubbele gracht, hoge stadsmuur, werd er ook een aarden wal aangelegd. In deze wal werden duizenden houten palen horizontaal in de wal verwerkt.  De oevers van de IJssel werden eveneens van houten palen voorzien. 


SIMONSPLEIN

De twee gerestaureerde  liggende leeuwen van de voorgevel van
het stadhuis.  

HET OUDE STADHUIS TE DOETINCHEM. Tegenwoordig zijn de 3 elementen die de hoofdingang sierden, ingemetseld in de bordeswand van het nieuwe gemeentehuis. Volledig aan alle weersinvloeden bloot gesteld.

Het wapen van Doetinchem, dit element hing van 1727  tot maart 1945 boven de ingang van het stadhuis.

Op de voorgrond, een bank bij de Catharinakerk, stukje kerk rechts nog net zichtbaar.

< Foto gemaakt ca. 1904, met inkijk in de Waterstraat. Geheel rechts nog een deel van het huis van dokter Bardet. Daarnaast het steegje naar de likeurstokerij van de Familie Ketjen., dan het pand van de meubelmaker Tacke en het huis van Dicker. Daarnaast de stalling van café de Kroon.

Links het oude stadhuis rechts daarvan café de Kroon.

Links de pomp voor hotel 'Het wapen van Gelderland' het latere hotel 'Het Zwijnshoofd'.  In een latere periode werd W. Soer de eigenaar.

Op de achtergrond de oude Katholieke kerk.

ca. 1885: Een der oudste foto's van de Markt. Geheel links de woning van de fam. Ver Huell met koetshuis rechts van de woning.

Mooie foto begin 1900: In het derde pand rechts, was 'de goedkope bazaar' van J. H. Huls gevestigd. Ca. 1908 zou de firma Jacobs zich hierin vestigen, waardoor  pand 3 en 4 door één brede etalage aan elkaar gekoppeld werden. 

ca. 1895: de komplete rij woningen aan de Markt. In het fraaie hoekpand op de voorgrond, woonde in die periode de fam. Lindenhovius. 

Markt omstreeks 1890

De Markt tegenover de Catharinakerk omstreeks 1900. Rechts het pand waar drukkerij te Welscher was gevestigd, daarnaast schoenhandel H. Skene. Boven op de derde gevel staat 'de goedkope bazar' van J. H. Huls, hij was de vader van de oprichter J. H. Huls (Tata) van het grote warenhuis aan de Hamburgerstraat, met grote borden op de gevel werden de koopjes vermeld. In het daaropvolgende pand was de Firma Jacobs gevestigd. Dan het woonhuis van Dr. J. J. Moolhuizen dat werd gebouw op de plek waar eerst het rechter koetshuis van de woning van de fam. Ver Huell stond. (Zie foto onder.) Daarnaast volgt het grote brede pand met het linker koetshuis van de voormalig woning van familie Ver Huell wat later de pastorie met koetshuis van de Catharina kerk zou worden. Als laatste op de hoek Markt/Hamburgerstraat, de kruidenierswinkel van H. Lindenhovius. (Later zou Albert Hein zich in dit pand vestigen.)

Omstreeks 1900. In de verte de Catharinakerk. Op de voorgrond een gedeelte van de tuin van het huis van C. Misset. Sluitend aan de tuin en de gebouwen van de Distilleerderij van de firma Perlstein. Daarachter de Gasthuissteeg en het Lutherse kapelletje.

Foto boven, het pand met d ronde hoekgevel op de hoek Markt-Boliestraat
was het hotel restaurant 'het Zwijnshoofd. (Tegenover het Stadhuis)
Zie ook foto rechts. 

De bazar van H. Huls is inmiddels verhuisd naar de Hamburgerstraat. 
De firma Jacobs heeft het pand erbij getrokken.
Geheel rechts het hotel 't Zwijnshoofd'.

Ca. 1905: de rijtuigen staan klaar, het muziekkorps staat paraat, het ziet zwart van de mensen en het regent, wat is er bij modehuis Jacobs aan de hand?  

Twee prachtige foto's van de bedrijvigheid op de Markt/Simonsplein in 1895 en in 1939. Na de oorlog werden de verwoeste panden (links op de foto) ca. 10 meter verder naar links herbouwd waardoor het huidige brede Simonsplein ontstond.

Het mooiste pandje van de Hamburgerstraat heeft de oorlog doorstaan.

 1911:   Prachtige heldere foto van de 'Cooperatieve verbruiks Vereeniging'. 'Eigen hulp' staat boven de deur. Het eerste huis aan de Markt.(Tegenwoordig op deze plek, Grand Café De Bank, Simons plein 16 en Snack Plus, Simonsplein 14)

Voor de oorlog: De winkel van Zetsma op de Markt van voren gezien. 

De waterstraat in de jaren '30 met op de achtergrond de slanke toren van de 
R.K. Kerk.

In het gehele centrum waren versieringen aangebracht tijdens de Meimarkt in de jaren '30.

Gezien vanaf de omdraai,  modiste Cato Dicker en horlogerie Zetsma.

Markt eind jaren '20: het brede pand met zonnescherm is van de Firma Jacobs. 
Links op de voorgrond de Pastorie.

1940: de Markt, rechts weer het pand van Zetsma , naast juwelier staat er nu ook fotohandel op het zonnescherm. Geheel links het stadhuis. De R.K. Kerk (die enkele jaren later zou worden afgebroken) staat op de achtergrond.

1939:  Defilé langs het stadhuis op de Markt te Doetinchem. 

Kermis op de Markt in de jaren `30.  De carousel en rechts een kraam hebben hun plek reeds gevonden. 

Prachtige scherpe vooroorlogse foto van het Stadhuis. Zie de schilder links, een Arbowet was er toen nog niet.

De Catharinakerk op de Markt/Simonsplein.

De Catharina kerk met op de achtergrond de R.K. Kerk.

Het fraaie stadhuis werd tijdens de feestweek in 1930 verlicht met honderden lichtjes.

1937: De 'Omdraai'  tussen de toren van de Catharinakerk, het bankgebouwen de rijwielzaak van W. Vos. Deze Omdraai leverde telkens grote verkeersproblemen op.

 

1939: Honderden militairen defileren langs het stadhuis.

1945: van de Catharinakerk is niet veel meer over na het zware bombardement. 

1965: Van links naar rechts. Het in aanbouw zijnde pand voor Mogendorf meubelen en de Twentsche Bank, dan het pand van Zetsma en daarnaast het nieuwe pand van de firma Jacobs met opruimingsborden voor de gevel.  

Het Simonsplein ca. 1949, de Kerkdienst kan weer gehouden worden. 
De toren zou jaren later gebouwd worden. Achter de Catharinakerk zijn inmiddels weer wat nieuwe panden gebouwd. Geheel rechtsonder (oranje omlijnd) zal o.a. het nieuwe pand van Jacobs gebouwd worden.

 

1948: De Catharina Kerk (nog zonder toren)  mooi hersteld.
Onder in beeld het nieuwe brede pand voor Jacobs.  

<<  Voltooiing van de Twensche Bank en meubel toonzaal Mogendorff.   

De nieuwe toren van de Catharinakerk wordt voor de kerk gebouwd.

Simonsplein 1970 met de stopplaats voor de GTW-bussen.

Het hotel de Graafschap dat o.a. het fraaie stadhuis ging vervangen.
Niet bepaald een vooruitgang.

De prachtige begroeiing op het Simonsplein dat later verdween.

Eén der kolossale bomen op de hoek IJsselkade Hamburgerstraat moet plaats maken voor het C&A pand.
omstreeks eind jaren '50. 

Foto gezien vanuit de Badhuisstraat met rechts de grote Kastanjeboom met daarachter het winkelpand van C&A.

Anno 1874: Hamburgerpoort, het huis van de familie
D. Vinkenborg. Recht de smederij van Schneider.

 

1905: Wederom de Hamburgerpoort 30 jaar later. 
Muziekcorpsen trekken uit de stad.

Ca 1895: De Hamburgerstraat gezien vanaf de Terborgseweg met links de bekende gevel met de fraaie ronde hoek waar Dr. Hubernoodt heeft gewoond.

Daarna woonde de Fam. Jacobs in dit pand.

1902: De Hamburgerstraat met links café te Welscher (later Vinkenborg) op de hoek van het dwarsstuk van de Boliestraat.  In de verte de goederentram, geheel links is nog net één der oude stadspompen te zien. In 1939 werd deze verwijderd.Rechts op de hoek Nieuwstad Bakker Witjes (later Bos) en kruidenier Anderson later Jurgens Carduck. 

Opnieuw de Hamburgerstraat, gezien vanaf de Terborgseweg.

De Hamburgerstraat vanaf de Terborgseweg gezien, links het Herenlogement van Boogman.  Daarnaast de schoenhandel van Vriezelaar.

Er werd volop gevlagd in de Hamburgerstraat op Koninginnedag  31-08-1910. Gefotografeerd vanaf de kerkzijde. Veel toeschouwers genieten van een Historische optocht. 

Direct na de oorlog nam Jamin het rechter gedeelte van het 'Philipspand' als noodwinkel in gebruik. Het linker gedeelte werd enige tijd door de Wed. S. Jacobs als verkoopruimte in gebruik genomen.

De Modezaak  van Reichenberger - Themans Hamburgerstraat 10. ca. 1943 werden deze compagnons weggevoerd naar een concentratiekamp. Zij kwamen niet meer terug.

Advertenties uit 1914 en 1923 van Keller en Huls met tekeningen van hun panden. 

Hier komt de mooie oud Hollandsche gevel tot zijn recht. In 1919 brandde deze totaal af. De firma Keller had er zijn modemagazijn.

Hamburgerstraat vanaf de kerk gezien, geheel rechts het pand dat  J. H. Huls (de vader van Tata Huls) in 1911 liet bouwen, (enkele jaren later dan foto boven rechts). De grote glazen pui was in die periode heel uitzonderlijk. 

Hoek Hamburgerstraat 2/Markt (Simonsplein) H. Lindenhovius liet dit pand bouwen in 1882:  Er werden o. a. Koloniale waren en tabak en sigaretten verkocht. zijn zoon nam de zaak in 1890 over. In 1935  zou Albert Hein zich hier vestigen.
In de verte het oude Stadhuis.

Hamburgerstraat met rechts in het derde witte geveltje was de 'goedkope bazar' van Huls gevestigd dat later op deze plek, zou uitgroeien tot een gigantisch warenhuis . 

1907: Hamburgerstraat 1. Koek en Banketbakkerij van bakker J. Kobus daarna J. Wagenaar en in 1934 woonde H. W. Mol in dit pand. 'Allemansgading' staat op de gevel en boven de ingang een witte olifant. Daarnaast een goud en zilverzaak. In het derde pand zou A. Demmink zich vestigen in het vierde pand G. J. van Engelen.
Foto rechts: Later vestigde zich de firma H. Faber met een manufacturen-beddenzaak in het tweede pand. Links op de hoek Korte Heezenstraat/Markt de ijzerzaak van Willemsen. Tijdens de bevrijding op 2 april werden deze panden allemaal verwoest. In 1951 zou manufacturenzaak Demmink zich op de hoek Hamburgerstraat/korte Heezenstraat vestigen.

Nog een keer het pand van de Fa. L. A.  Willemsen en Zn. op de hoek Markt-Korte Heezenstraat.

Het pand met 'Boekhandel' op de gevel is tot vandaag de dag nog steeds boekhandel Raadgeep & Berrevoets sinds 1842. 

Hamburgerstraat vanuit de andere kant gezien. Links café te Welscher.

Forse 'ereboog' (eigenlijk een RECLAMEBOOG) aan het begin van de Hamburgerstraat op 6 september 1923: viering van het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina.'HULDE AAN DE KONINGIN' staat in verdrukking geschreven tussen alle reclame-uitingen van de Doetinchemse middenstand.

Op deze plek bevond zich in 1830 reeds een logement. Na veel opvolgende bewoners liet  A. Coops in 1901 het pand ingrijpend verbouwen. In 1916 vestigde de Heer Boogman zich in dit pand.
In maart 1945 werd het pand verwoest tijdens het bombardement op de stad. Werd niet herbouwd.

In een latere periode werd het pand uitgebreid  met een 2 de verdieping.
(Het lijkt wel, of de dakkapel mee is verhuist naar de bovenste verdieping.)

Warenhuis J. H. Huls in 1911 aan de Hamburgerstraat. 

Zie afbeelding hieronder.

De tramrails verdwijnen uit de Hamburgerstraat om plaats te maken voor het toenemende autoverkeer.

Het fraaie geveltje van schoenhandel Brinks is ook hier te zien.  (Het pandje heeft op het ogenblik een goede opknapbeurt nodig.)

De 2 zware bomen aan het begin van de Hamburgerstraat. Rechts ijzerhandel Willemsen. Links het woonhuis van Dr. Hubernoodt.

Nog en mooie foto van de ingang van de Hamburgerstraat.

Begin Hamburgerstraat, op de plek links waar de grote boom staat, zou C&A  zich later vestigen.

Het was weer een drukte van belang tijdens de feestweek in Doetinchem

'Hamburgerstraat met links Bakkerij Vinkenborg, in het midden de vogel- en dierenwinkel van G. W. Kock die van 1940 tot 1948 dit pand bewoonde. Daarna ging de zaak over in handen van de fam. Nannings uit Nijmegen die de winkel in 1965 sloot. (Voor 1875 werd het pand al bewoond door mej. Planten.) 

 

Dezelfde winkels vanaf de andere kant gezien met rechts het pand van de Gruyter die daar bleef tot 1970. Daarna kwam het 'Kinderparadijs' in dit pand.

 

Demontage van één der stadspompen in 1939. Derde geveltje van rechts bazaar Huls.

Hamburgerstraat in de jaren '30. Links van de weg verboden te parkeren.

Magazijn Huls heeft het rechterpand erbij getrokken. Later zouden de beide panden links ook door Huls overgenomen worden, waardoor de huidige brede voorgevel ontstond.  

Het statige ontwerp van de bioscoop werd opgevrolijkt door een aantal lichtornamenten.

Het laatste pand Waar Albert Hein is gevestigd zal ook spoedig verdwijnen om het Simonsplein groter te maken.

Hamburgerstraat: Vivo, Hogenkamp en Vinkenborg.

1958: Verbouwing Raadgeep & Berrevoets, ondertussen gaat de verkoop door in het oude pand ernaast.

Hamburgerstraat 44: Banketbakker, restaurant en lunchroom Vinkenborg een der oudste firma's van Doetinchem. Al sinds 1863 op deze plek gevestigd.

1959: Boekhandel Raadgeep & Berrevoets met hun nieuwe brede voorgevel.

Links Modehuis Demmink en rechts Albert Hein beiden op de hoeken van de Hamburgerstraat, kerkzijde.

Hamburgerstraat in de jaren '30.

De Gruyter en Albert Hein naast elkaar in de Hamburgerstraat..

1950:  Pand nr. 43  Veldkamp, nr. 45 Knopenhuis ter Ellen, de  steeg  nr. 49 en 51 warenhuis Huls.  3 van deze panden incl. de steeg zouden later het brede Hulspand worden.

Voor knopenhuis ter Ellen zou een nieuw pand gebouwd worden
op de plek van no. 51.

Hamburgerstraat met het toonaangevende pand.

'De steeg' bij warenhuis Huls (rechts), op de achtergrond de speelgoedafdeling.

1945: Foto vlak na de oorlog genomen van de Hamburgerstraat.

Begin jaren '50, de laatste open plekken, veroorzaakt door de bombardementen in 1945, verdwijnen langzaam uit het straatbeeld.

Hamburgerstraat in de jaren '60

Bioscoop 'Luxor' .

Jamin en Schoenenzaak Bata

DE MARKTEN IN DOETINCHEM

 Kabbesmarkt in de Grutstraat.                                                                                                                              1911: Biggenmarkt bij de Catharinakerk.

Nieuw pand hoek  Hamburgerstraat - Hooge Molenstraat. Links de reclame-uiting van C&A

De enorme auto-overlast in de jaren '70 in de Hamburgerstraat. Links het onooglijke pand van de Hema. 

Lunchroom en Bakkerij van Vinkenborg met het bekende terras.

1959: Warenhuis Huls bestaat 40 jaar.

Huls gaat groots uitbreiden. De brede luifel  geeft al aan hoe groot de voorgevel wordt. Het knopenhuis voor ter Ellen (helemaal rechts) is al gereed.

Vanaf de Hamburgerstraat gezien: het dwarsstuk van de Boliestraat  met links de Firma Hoogenkamp en rechts Lunchroom en Bakkerij Vinkenborg.

Hamburgerstraat gezien vanuit het Simonsplein.

Opnieuw een onooglijk pand dat de Hamburgerstraat 'siert'.
Een der zware bomen heeft er voor moeten wijken.

Enkele jaren later,  werd het pand van Albert Hein afgebroken en kwam daarvoor een modern pand  in de plaats.

Ingang Hamburgerstraat. De tweede boom is ook gekapt!
Kale boel zonder die prachtige bomen!

Links de gezellige terrasen van Vinkenborg.

Het buitengewoon opvallende pand van 'hij'. Een enorm contrast naast het enige mooie oude pandje van Doetinchem.

Het grootste Warenhuis van de Achterhoek was tientallen jaren de grote trekpleister van Doetinchem. 

Begin van de Hamburgerstraat gefotografeerd vanuit het nieuwe gemeentehuis.

De Hamburgerstraat, altijd een drukte van belang!

De auto's uit de stad. De binnenstad is voetgangersgebied. Wat een enorme verbetering. 

Een ijsje van Siebelink 'verschillende smaken'.

De winkeliers konden nu met hun verkoop-waren naar buiten.

De verdwenen ijzerhandel van Willemsen. Daarnaast het oude bioscoopgebouw.

Hoogbouw op de plek van ijzerhandel Willemsen.

Rustig en gezellig winkelen in de Hamburgerstraat.

De mooie kerstverlichting in het centrum van de stad.

Vinkenborg heeft verbouwd, of het er gezelliger op is geworden?

Hamburgerstraat in de jaren tachtig.

Met veel vlagvertoon en hoge kortingen schreeuwt Huls om aandacht.
Het gaat niet goed, het zal niet lang meer duren als dit eens zo fantastische
winkelcentrum zijn deuren moet sluiten!   >>> 

ENKELE  ADVERTENTIES UIT HET ZAKENLEVEN VAN DE HAMBURGERSTRAAT

Foto's van de BOLIESTRAAT klik op pagina 2

Maak een Gratis Website met JouwWeb