OUD DOETINCHEM

ZIE OOK DE WEBSITES:  www.doetinchemnieuws.jouwweb.nl

ZICHT OP DOETINCHEM anno 1672.

Bewerking: J. du Plessis 2019, na een werk van A. F. van der Meulen gedateerd op 8 juni 1672.  

De twee gerestaureerde  liggende leeuwen van de voorgevel van
het stadhuis.  

TEGENWOORDIG,  BIJNA 300 JAAR LATER,  zijn deze elementen ingemetseld in de bordeswand van het nieuwe gemeentehuis. Volledig aan alle
weersinvloeden bloot gesteld.

Het wapen van Doetinchem, dit element hing van 1727  tot maart 1945 boven de
ingang van het stadhuis.

Op de voorgrond, een bank bij de Catharinakerk, stukje kerk rechts nog net zichtbaar.

Klik hier om een tekst te typen.

ca. 1885: Een der oudste foto's van de Markt. Geheel links de woning van de fam. Ver Huell met koetshuis rechts van de woning.

Mooie foto begin 1900: In het derde pand rechts, was 'de goedkope bazaar' van J. H. Huls gevestigd. Ca. 1908 zou de firma Jacobs zich hierin vestigen, waardoor  pand 3 en 4 door één brede etalage aan elkaar gekoppeld werden. 

ca. 1895: de komplete rij woningen aan de Markt. In het fraaie hoekpand op de voorgrond, woonde in die periode de fam. Lindenhovius. 

De Markt tegenover de Catharinakerk omstreeks 1900. Rechts het pand waar drukkerij te Welscher was gevestigd, daarnaast schoenhandel H. Skene. Boven op de derde gevel staat 'de goedkope bazar' van J. H. Huls, hij was de vader van de oprichter J. H. Huls (Tata) van het grote warenhuis aan de Hamburgerstraat, met grote borden op de gevel werden de koopjes vermeld. In het daaropvolgende pand was de Firma Jacobs gevestigd. Dan het woonhuis van Dr. J. J. Moolhuizen dat werd gebouw op de plek waar eerst het rechter koetshuis van de woning van de fam. Ver Huell stond. (Zie foto onder.) Daarnaast volgt het grote brede pand met het linker koetshuis van de voormalig woning van familie Ver Huell wat later de pastorie met koetshuis van de Catharina kerk zou worden. Als laatste op de hoek Markt/Hamburgerstraat, de kruidenierswinkel van H. Lindenhovius. (Later zou Albert Hein zich in dit pand vestigen.)

Zie voor de stamboom en meer gegevens over deze familie Ver Huell op de website: (klik) www.doetinchem1832.jouwweb.nl

Foto boven, het pand met d ronde hoekgevel op de hoek Markt-Boliestraat
was het hotel restaurant 'het Zwijnshoofd. (Tegenover het Stadhuis)
Zie ook foto rechts. 

De bazar van H. Huls is inmiddels verhuisd naar de Hamburgerstraat. 
De firma Jacobs heeft het pand erbij getrokken.
Geheel rechts het hotel 't Zwijnshoofd'.

Ca. 1905: de rijtuigen staan klaar, het muziekkorps staat paraat, het ziet zwart van de mensen en het regent, wat is er bij modehuis Jacobs aan de hand?  

Twee prachtige foto's van de bedrijvigheid op de Markt/Simonsplein in 1895 en in 1939. Na de oorlog werden de verwoeste panden (links op de foto) ca. 10 meter verder naar links herbouwd waardoor het huidige brede Simonsplein ontstond.

 

 

<< 1911:   Prachtige heldere foto van de 'Cooperatieve verbruiks Vereeniging'. 'Eigen hulp' staat boven de deur.
Het eerste huis aan de Markt.

(Tegenwoordig op deze plek, Grand Café De Bank, Simons plein 16 en Snack Plus, Simonsplein 14)

Voor de oorlog: De winkel van Zetsma op de Markt van voren gezien. 

De waterstraat in de jaren '30 met op de achtergrond de slanke toren van de 
R.K. Kerk.

In het gehele centrum waren versieringen aangebracht tijdens de Meimarkt in de jaren '30.

Gezien vanaf de omdraai,  modiste Cato Dicker en horlogerie Zetsma.

Markt eind jaren '20: het brede pand met zonnescherm is van de Firma Jacobs. 
Links op de voorgrond de Pastorie.

1940: de Markt, rechts weer het pand van Zetsma , naast juwelier staat er nu ook fotohandel op het zonnescherm. Geheel links het stadhuis. De R.K. Kerk (die enkele jaren later zou worden afgebroken) staat op de achtergrond.

1939:  Defilé langs het stadhuis op de Markt te Doetinchem. 

Kermis op de Markt in de jaren `30.  De carousel en rechts een kraam hebben hun plek reeds gevonden. 

Prachtige scherpe vooroorlogse foto van het Stadhuis. Zie de schilder links, een Arbowet was er toen nog niet.

1939: Honderden militairen defileren langs het stadhuis.

De Catharinakerk op de Markt/Simonsplein.

De Catharina kerk met op de achtergrond de R.K. Kerk.

Het fraaie stadhuis werd tijdens de feestweek in 1930 verlicht met honderden lichtjes.

1945: van de Catharinakerk is niet veel meer over na het zware bombardement. 

Het Simonsplein ca. 1949, de Kerkdienst kan weer gehouden worden. 
De toren zou jaren later gebouwd worden. Achter de Catharinakerk zijn inmiddels weer wat nieuwe panden gebouwd. Geheel rechtsonder (oranje omlijnd) zal o.a. het nieuwe pand van Jacobs gebouwd worden.

 

1948: De Catharina Kerk (nog zonder toren)  mooi hersteld.
Onder in beeld het nieuwe brede pand voor Jacobs.  

1965: Van links naar rechts. Het in aanbouw zijnde pand voor Mogendorf meubelen en de Twentsche Bank, dan het pand van Zetsma en daarnaast het nieuwe pand van de firma Jacobs met opruimingsborden voor de gevel.  

<<  Voltooiing van de Twensche Bank en meubel toonzaal Mogendorff.   

De nieuwe toren van de Catharinakerk wordt voor de kerk gebouwd.

Simonsplein 1970 met de stopplaats voor de GTW-bussen.

Het hotel de Graafschap dat o.a. het fraaie stadhuis ging vervangen.
Niet bepaald een vooruitgang.

De prachtige begroeiing op het Simonsplein dat later verdween.

Ca. 1910: Prachtige sfeer-foto van de  enorme bomen vooraan in de Hamburgerstraat.

Anno 1874: Hamburgerpoort, het huis van de familie
D. Vinkenborg. Recht de smederij van Schneider.

 

1905: Wederom de Hamburgerpoort 30 jaar later. 
Muziekcorpsen trekken uit de stad.

Ca 1895: De Hamburgerstraat gezien vanaf de Terborgseweg met links de bekende gevel met de fraaie ronde hoek waar Dr. Hubernoodt heeft gewoond.

Daarna woonde de Fam. Jacobs in dit pand.

1902: De Hamburgerstraat met links café te Welscher (later Vinkenborg) op de hoek van het dwarsstuk van de Boliestraat.  In de verte de goederentram, geheel links is nog net één der oude stadspompen te zien. In 1939 werd deze verwijderd.Rechts op de hoek Nieuwstad Bakker Witjes (later Bos) en kruidenier Anderson later Jurgens Carduck. 

Opnieuw de Hamburgerstraat, gezien vanaf de Terborgseweg.

De Hamburgerstraat vanaf de Terborgseweg gezien, links het Herenlogement van Boogman.  Daarnaast de schoenhandel van Vriezelaar.

Er werd volop gevlagd in de Hamburgerstraat op Koninginnedag  31-08-1910. Gefotografeerd vanaf de kerkzijde. Veel toeschouwers genieten van een Historische optocht. 

Direct na de oorlog nam Jamin het rechter gedeelte van het 'Philipspand' als noodwinkel in gebruik. Het linker gedeelte werd enige tijd door de Wed. S. Jacobs als verkoopruimte in gebruik genomen.

De Modezaak  van Reichenberger - Themans Hamburgerstraat 10. ca. 1943 werden deze compagnons weggevoerd naar een concentratiekamp. Zij kwamen niet meer terug.

Advertenties uit 1914 en 1923 van Keller en Huls met tekeningen van hun panden. Zie foto hier boven en rechts.

Hamburgerstraat vanaf de kerk gezien, geheel rechts het pand dat  J. H. Huls (de vader van Tata Huls) in 1911 liet bouwen. De grote glazen pui was in die periode heel uitzonderlijk. 

Hoek Hamburgerstraat 2/Markt (Simonsplein) H. Lindenhovius liet dit pand bouwen in 1882:  Er werden o. a. Koloniale waren en tabak en sigaretten verkocht. zijn zoon nam de zaak in 1890 over. In 1935  zou Albert Hein zich hier vestigen.
In de verte het oude Stadhuis.

Hamburgerstraat met rechts in het derde witte geveltje was de 'goedkope bazar' van Huls gevestigd dat later op deze plek, zou uitgroeien tot een gigantisch warenhuis . 

1907: Hamburgerstraat 1. Koek en Banketbakkerij van bakker J. Kobus daarna J. Wagenaar en in 1934 woonde H. W. Mol in dit pand. 'Allemansgading' staat op de gevel en boven de ingang een witte olifant. Daarnaast een goud en zilverzaak. In het derde pand zou A. Demmink zich vestigen in het vierde pand G. J. van Engelen.
Foto rechts: Later vestigde zich de firma H. Faber met een manufacturen-beddenzaak in het tweede pand. Links op de hoek Korte Heezenstraat/Markt de ijzerzaak van Willemsen. Tijdens de bevrijding op 2 april werden deze panden allemaal verwoest. In 1951 zou manufacturenzaak Demmink zich op de hoek Hamburgerstraat/korte Heezenstraat vestigen.

Het pand met 'Boekhandel' op de gevel is tot vandaag de dag nog steeds boekhandel Raadgeep & Berrevoets sinds 1842. 

Hamburgerstraat vanuit de andere kant gezien. Links café te Welscher.

Forse 'ereboog' (eigenlijk een RECLAMEBOOG) aan het begin van de Hamburgerstraat op 6 september 1923: viering van het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina.'HULDE AAN DE KONINGIN' staat in verdrukking geschreven tussen alle reclame-uitingen van de Doetinchemse middenstand.

Op deze plek bevond zich in 1830 reeds een logement. Na veel opvolgende bewoners liet  A. Coops in 1901 het pand ingrijpend verbouwen. In 1916 vestigde de Heer Boogman zich in dit pand.
In maart 1945 werd het pand verwoest tijdens het bombardement op de stad. Werd niet herbouwd.

In een latere periode werd het pand uitgebreid  met een 2 de verdieping.
(Het lijkt wel, of de dakkapel mee is verhuist naar de bovenste verdieping.)

Warenhuis J. H. Huls in 1911 aan de Hamburgerstraat. 

Zie afbeelding hieronder.

De tramrails verdwijnen uit de Hamburgerstraat om plaats te maken voor het toenemende autoverkeer.

Het fraaie geveltje van schoenhandel Brinks is ook hier te zien.  (Het pandje heeft op het ogenblik een goede opknapbeurt nodig.)

De 2 zware bomen aan het begin van de Hamburgerstraat. Rechts ijzerhandel Willemsen. Links het woonhuis van Dr. Hubernoodt.

Nog en mooie foto van de ingang van de Hamburgerstraat.

Begin Hamburgerstraat, op de plek links waar de grote boom staat, zou C&A  zich later vestigen.

Het was weer een drukte van belang tijdens de feestweek in Doetinchem

'Hamburgerstraat met links Bakkerij Vinkenborg, in het midden de vogel- en dierenwinkel van G. W. Kock die van 1940 tot 1948 dit pand bewoonde. Daarna ging de zaak over in handen van de fam. Nannings uit Nijmegen die de winkel in 1965 sloot. (Voor 1875 werd het pand al bewoond door mej. Planten.) 

 

Dezelfde winkels vanaf de andere kant gezien met rechts het pand van de Gruyter die daar bleef tot 1970. Daarna kwam het 'Kinderparadijs' in dit pand.

 

Demontage van één der stadspompen in 1939. Derde geveltje van rechts bazaar Huls.

Hamburgerstraat in de jaren '30. Links van de weg verboden te parkeren.

Magazijn Huls heeft het rechterpand erbij getrokken. Later zouden de beide panden links ook door Huls overgenomen worden, waardoor de huidige brede voorgevel ontstond.  

Het statige ontwerp van de bioscoop werd opgevrolijkt door een aantal lichtornamenten.

Het laatste pand Waar Albert Hein is gevestigd zal ook spoedig verdwijnen om het Simonsplein groter te maken.

Hamburgerstraat: Vivo, Hogenkamp en Vinkenborg.

1958: Verbouwing Raadgeep & Berrevoets, ondertussen gaat de verkoop door in het oude pand ernaast.

Hamburgerstraat 44: Banketbakker, restaurant en lunchroom Vinkenborg een der oudste firma's van Doetinchem. Al sinds 1863 op deze plek gevestigd.

1959: Boekhandel Raadgeep & Berrevoets met hun nieuwe brede voorgevel.

Links Modehuis Demmink en rechts Albert Hein beiden op de hoeken van de Hamburgerstraat, kerkzijde.

Hamburgerstraat in de jaren '30.

De Gruyter en Albert Hein naast elkaar in de Hamburgerstraat..

1950:  Pand nr. 43  Veldkamp, nr. 45 Knopenhuis ter Ellen, de  steeg  nr. 49 en 51 warenhuis Huls.  3 van deze panden incl. de steeg zouden later het brede Hulspand worden.

Voor knopenhuis ter Ellen zou een nieuw pand gebouwd worden
op de plek van no. 51.

Hamburgerstraat met het toonaangevende pand.

'De steeg' bij warenhuis Huls (rechts), op de achtergrond de speelgoedafdeling.

1945: Foto vlak na de oorlog genomen van de Hamburgerstraat.

Begin jaren '50, de laatste open plekken, veroorzaakt door de bombardementen in 1945, verdwijnen langzaam uit het straatbeeld.

Hamburgerstraat in de jaren '60

Bioscoop 'Luxor' .

Jamin en Schoenenzaak Bata

DE MARKTEN IN DOETINCHEM

 Kabbesmarkt in de Grutstraat.                                                                                                                              1911: Biggenmarkt bij de Catharinakerk.

Nieuw pand hoek  Hamburgerstraat - Hooge Molenstraat. Links de reclame-uiting van C&A

De enorme auto-overlast in de jaren '70 in de Hamburgerstraat. Links het onooglijke pand van de Hema. 

Lunchroom en Bakkerij van Vinkenborg met het bekende terras.

1959: Warenhuis Huls bestaat 40 jaar.

Huls gaat groots uitbreiden. De brede luifel  geeft al aan hoe groot de voorgevel wordt. Het knopenhuis voor ter Ellen (helemaal rechts) is al gereed.

Vanaf de Hamburgerstraat gezien: het dwarsstuk van de Boliestraat  met links de Firma Hoogenkamp en rechts Lunchroom en Bakkerij Vinkenborg.

Hamburgerstraat gezien vanuit het Simonsplein.

Opnieuw een onooglijk pand dat de Hamburgerstraat 'siert'.
Een der zware bomen heeft er voor moeten wijken.

Enkele jaren later,  werd het pand van Albert Hein afgebroken en kwam daarvoor een modern pand  in de plaats.

Ingang Hamburgerstraat. De tweede boom is ook gekapt!
Kale boel zonder die prachtige bomen!

Links de gezellige terrasen van Vinkenborg.

Het buitengewoon opvallende pand van 'hij'. Een enorm contrast naast het enige mooie oude pandje van Doetinchem.

Het grootste Warenhuis van de Achterhoek was tientallen jaren de grote trekpleister van Doetinchem. 

Begin van de Hamburgerstraat gefotografeerd vanuit het nieuwe gemeentehuis.

De Hamburgerstraat, altijd een drukte van belang!

De auto's uit de stad. De binnenstad is voetgangersgebied. Wat een enorme verbetering. 

Een ijsje van Siebelink 'verschillende smaken'.

De winkeliers konden nu met hun verkoop-waren naar buiten.

De verdwenen ijzerhandel van Willemsen. Daarnaast het oude bioscoopgebouw.

Hoogbouw op de plek van ijzerhandel Willemsen.

Rustig en gezellig winkelen in de Hamburgerstraat.

De mooie kerstverlichting in het centrum van de stad.

Vinkenborg heeft verbouwd, of het er gezelliger op is geworden?

Hamburgerstraat in de jaren tachtig.

Met veel vlagvertoon en hoge kortingen schreeuwt Huls om aandacht.
Het gaat niet goed, het zal niet lang meer duren als dit eens zo fantastische
winkelcentrum zijn deuren moet sluiten!   >>> 

ENKELE  ADVERTENTIES UIT HET ZAKENLEVEN VAN DE HAMBURGERSTRAAT

Foto's van de BOLIESTRAAT klik op pagina 2