-  OUD DOETINCHEM  - 

SIMONSPLEIN (MARKT) anno 1900

Panorama van de Markt  (Simonsplein) anno 1900 met aansluitende straten.

ZIE VOOR DUIDELIJKE REALISTISCHE TEKENINGEN.....DE WEBSITE   www.doetinchem1900.jouwweb.nl 

Het wapen van Doetinchem, dit element hing van 1727  tot maart 1945 boven de ingang van het stadhuis.

De twee gerestaureerde  liggende leeuwen sierden vroeger de voorgevel van het stadhuis.  

 ^ Tegenwoordig zijn de 3 elementen die in het verleden de hoofdingang sierden,
ingemetseld in de bordeswand
van het nieuwe gemeentehuis. (Zie foto boven) 
Volledig aan alle weersinvloeden bloot gesteld!

Op de voorgrond, een bank bij de Catharinakerk,
stukje kerk rechts nog net zichtbaar.

< Foto gemaakt ca. 1904, met inkijk in de Waterstraat. Geheel rechts nog een deel van het huis van dokter Bardet. Daarnaast het steegje naar de likeurstokerij van de Familie Ketjen., dan het pand van de meubelmaker Tacke en het huis van Dicker. Daarnaast de stalling van café de Kroon.

Links het oude stadhuis rechts daarvan café de Kroon.

Links de pomp voor hotel 'Het wapen van Gelderland' het latere hotel 'Het Zwijnshoofd'.  In een latere periode werd
W. Soer de eigenaar.

Op de achtergrond de oude Katholieke kerk.

Markt (Simonsplein met inkijk Bolistraat. Rechts de trap van het gemeentehuis.

ca. 1885: Een der oudste foto's van de Markt. Geheel links de woning van de fam. Ver Huell met nog het koetshuis
ook rechts van de woning.

Mooie foto begin 1900: In het derde pand rechts, was 'de goedkope bazaar' van J. H. Huls gevestigd. Ca. 1908 zou de firma Jacobs zich hierin vestigen, waardoor  pand 3 en 4 door één brede etalage aan elkaar gekoppeld werden. 

ca. 1895: de komplete rij woningen aan de Markt. In het fraaie hoekpand op de voorgrond, woonde in die periode de fam. Lindenhovius. 

Markt omstreeks 1915

De Markt tegenover de Catharinakerk omstreeks 1900. Rechts het pand waar drukkerij te Welscher was gevestigd, daarnaast schoenhandel H. Skene. Boven op de derde gevel staat 'de goedkope bazar' van J. H. Huls, hij was de vader van de oprichter J. H. Huls (Tata) van het grote warenhuis aan de Hamburgerstraat, met grote borden op de gevel werden de koopjes vermeld. In het daaropvolgende pand was de Firma Jacobs gevestigd. Dan het woonhuis van Dr. J. J. Moolhuizen dat werd gebouw op de plek waar eerst het rechter koetshuis van de woning van de fam. Ver Huell stond. (Zie foto onder.) Daarnaast volgt het grote brede pand met het linker koetshuis van de voormalig woning van familie Ver Huell wat later de pastorie met koetshuis van de Catharina kerk zou worden. Als laatste op de hoek Markt/Hamburgerstraat, de kruidenierswinkel van H. Lindenhovius. (Later zou Albert Hein zich in dit pand vestigen.)

Omstreeks 1900. In de verte de Catharinakerk. Op de voorgrond een gedeelte van de tuin van het huis van C. Misset. Sluitend aan de tuin en de gebouwen van de Distilleerderij van de firma Perlstein. Daarachter de Gasthuissteeg en het Lutherse kapelletje.

Foto boven, het pand met d ronde hoekgevel op de hoek Markt-Boliestraat
was het hotel restaurant 'het Zwijnshoofd. (Tegenover het Stadhuis)
Zie ook foto rechts. 

De bazar van H. Huls is inmiddels verhuisd naar de Hamburgerstraat. 
De firma Jacobs heeft het pand erbij getrokken.
Geheel rechts het hotel 't Zwijnshoofd'.

Ca. 1910: de rijtuigen staan klaar, het muziekkorps staat paraat, het ziet zwart van de mensen en het regent, wat is er bij modehuis Jacobs aan de hand?  

Processie op de Markt (Simonsplein) in de jaren `20.

Twee prachtige foto's van de bedrijvigheid op de Markt/Simonsplein in 1895 en in 1939. Na de oorlog werden de verwoeste panden (links op de foto) ca. 10 meter verder naar links herbouwd waardoor het huidige brede Simonsplein ontstond.

Het mooiste pandje van de Hamburgerstraat heeft de oorlog doorstaan.

 1911:   Prachtige heldere foto van de 'Cooperatieve verbruiks Vereeniging'. 'Eigen hulp' staat boven de deur. Het eerste huis aan de Markt.(Tegenwoordig op deze plek, Grand Café De Bank, Simons plein 16 en Snack Plus, Simonsplein 14)

Voor de oorlog: De winkel van Zetsma op de Markt van voren gezien. 

De waterstraat in de jaren '30 met op de achtergrond de slanke toren van de 
R.K. Kerk.

In het gehele centrum waren versieringen aangebracht tijdens de Meimarkt in de jaren '30.

Vanaf de omdraai,  modiste Cato Dicker en horlogerie J Zetsma.

Markt eind jaren '20: het brede pand met zonnescherm is van de Firma Jacobs. 
Links op de voorgrond de Pastorie.

1940: de Markt, rechts weer het pand van Zetsma , naast juwelier staat er nu ook fotohandel op het zonnescherm. Geheel links het stadhuis. De R.K. Kerk (die enkele jaren later zou worden afgebroken) staat op de achtergrond.

1935 de bussen staan gereed voor een reis naar Amsterdam, verzorged door de Fa. Hageman.

Markt (Simonsplein) Hamburgerstraat

1939:  Defilé langs het stadhuis op de Markt te Doetinchem. 

Kermis op de Markt in de jaren `30.  De carousel en rechts een kraam hebben hun plek reeds gevonden. 

Nationale feestdag op het Simonsplein (Markt) januari 1938

(Markt) Simonsplein  ca. 1935

Prachtige scherpe vooroorlogse foto van het Stadhuis. Zie de schilder links, een Arbowet was er toen nog niet.

De Catharinakerk op de Markt/Simonsplein.

Ca. 1890: De Catharina kerk met op de achtergrond de R.K. Kerk.

Het fraaie stadhuis werd tijdens de feestweek in 1930 verlicht met honderden lichtjes.

Afkondiging van de Jongste Grondwetwijziging op de trap van het stadhuis. Door burgemeester W. P. J. Duval Slothouwer. 1938

1937: De 'Omdraai'  tussen de toren van de Catharinakerk, het bankgebouwen de rijwielzaak van W. Vos. Deze Omdraai leverde telkens grote verkeersproblemen op.

 

1939: Honderden militairen defileren langs het stadhuis.

 

 

 

 

 

Doetinchem krijgt weer een toren! Het hekwerk werd reeds geplaatst. >>

Ca. 1953

1946/1947: Muziek op de Markt (Simonsplein.) Op de achtergrond wordt volop gebouwd aan het herstel van de verwoesting in maart 1945. 

1945: Ook van de Catharinakerk rechts is niet veel meer over na het zware bombardement. 

 Herbouw kerk 1945

1965: Van links naar rechts. Het in aanbouw zijnde pand voor Mogendorf meubelen en de Twentsche Bank, dan het pand van Zetsma en daarnaast het nieuwe pand van de firma Jacobs met opruimingsborden voor de gevel.  

Het Simonsplein ca. 1949, de Kerkdienst kan weer gehouden worden. 
De toren zou jaren later gebouwd worden. Achter de Catharinakerk zijn inmiddels weer wat nieuwe panden gebouwd. Geheel rechtsonder (oranje omlijnd) zal o.a. het nieuwe pand van Jacobs gebouwd worden.

 

1948: De Catharina Kerk (nog zonder toren)  mooi hersteld.
Onder in beeld het nieuwe brede pand voor Jacobs.  

<<  Voltooiing van de Twensche Bank en meubel toonzaal Mogendorff.   

De nieuwe toren van de Catharinakerk wordt voor de kerk gebouwd.

Simonsplein 1970 met de stopplaats voor de GTW-bussen.

1948: De Ned. Herv. kerk  na het herstel van de verwoestingen in 1945.

1955: 10 jaar naar de oorlog gaat eindelijk de `sta in de weg` verdwijnen.

Het prachtige winkelpand van de familie Schlösser  met zijn mooie hoekgevel aan het Simonsplein wordt gesloopt. Het was het laatste pand dat de oorlog heeft overleefd, maar door de gewijzigde rooilijn was het een sta in de weg geworden. Het nieuwe winkelpand rechts van ruïne is reeds geopend.

Het hotel de Graafschap dat o.a. het fraaie stadhuis ging vervangen.
Niet bepaald een vooruitgang.

De mooie begroeiing op het Simonsplein dat later verdween.

1935. De gevaarlijke Omdraai.

SIMONSPLEIN  richting HEEZENSTRAAT

Hamburgerstraat ca. 1900. Het 15de eeuwse pand (3de van rechts) en het pand rechts ernaast werden in 1919 door brand verwoest.

Hamburgerstraat omstreeks 1922 met het nieuwe pand (rechts) waar nu Douglas in zit. 

Eén der kolossale bomen op de hoek IJsselkade Hamburgerstraat moet plaats maken voor het C&A pand.
omstreeks eind jaren '50. 

Foto gezien vanuit de Badhuisstraat met rechts de grote Kastanjeboom met daarachter het winkelpand van C&A.

Anno 1874: Hamburgerpoort, het huis van de familie
D. Vinkenborg. Recht de smederij van Schneider.

 

1905: Wederom de Hamburgerpoort 30 jaar later. 
Muziekcorpsen trekken uit de stad.

Ca 1895: De Hamburgerstraat gezien vanaf de Terborgseweg met links de bekende gevel met de fraaie ronde hoek waar Dr. Hubernoodt heeft gewoond.

Daarna woonde de Fam. Jacobs in dit pand.

1900: De Hamburgerstraat met links café te Welscher (later Vinkenborg) op de hoek van het dwarsstuk van de Boliestraat.  In de verte de goederentram, geheel links is nog net één der oude stadspompen te zien. In 1939 werd deze verwijderd.Rechts op de hoek Nieuwstad Bakker Witjes (later Bos) en kruidenier Anderson later Jurgens Carduck. 

Opnieuw de Hamburgerstraat, gezien vanaf de Terborgseweg omstreeks 1900.

De Hamburgerstraat vanaf de Terborgseweg gezien, links het Herenlogement van Boogman.  Daarnaast de schoenhandel van Vriezelaar. Ca. 1900

Er werd volop gevlagd in de Hamburgerstraat op Koninginnedag  31-08-1910. Gefotografeerd vanaf de kerkzijde. Veel toeschouwers genieten van een Historische optocht. 

Direct na de oorlog nam Jamin het rechter gedeelte van het 'Philipspand' als noodwinkel in gebruik. Het linker gedeelte werd enige tijd door de Wed. S. Jacobs als verkoopruimte in gebruik genomen.

De Modezaak  van Reichenberger - Themans Hamburgerstraat 10. ca. 1943 werden deze compagnons weggevoerd naar een concentratiekamp. Zij kwamen niet meer terug.

Advertenties uit 1914 en 1923 van Keller en Huls met tekeningen van hun panden. 

3de pand van rechts is de winkel van J. H. Huls voor de afbraak voor een nieuw pand. ( zie foto onder rechts.)

Hier komt de mooie oud Hollandsche gevel tot zijn recht. In 1919 brandde deze totaal af. De firma Keller had er zijn modemagazijn.

Hamburgerstraat vanaf de kerk gezien, geheel rechts het pand dat  J. H. Huls (de vader van Tata Huls) in 1911 liet bouwen, (enkele jaren later dan foto boven rechts). De grote glazen pui was in die periode heel uitzonderlijk. 

Hoek Hamburgerstraat 2/Markt (Simonsplein) H. Lindenhovius liet dit pand bouwen in 1882:  Er werden o. a. Koloniale waren en tabak en sigaretten verkocht. zijn zoon nam de zaak in 1890 over. In 1935  zou Albert Hein zich hier vestigen.
In de verte het oude Stadhuis.

Hamburgerstraat met rechts in het derde witte geveltje was de 'goedkope bazar' van Huls gevestigd dat later op deze plek, zou uitgroeien tot een gigantisch warenhuis . 

1907: Hamburgerstraat 1. Koek en Banketbakkerij van bakker J. Kobus daarna J. Wagenaar en in 1934 woonde H. W. Mol in dit pand. 'Allemansgading' staat op de gevel en boven de ingang een witte olifant. Daarnaast een goud en zilverzaak. In het derde pand zou A. Demmink zich vestigen in het vierde pand G. J. van Engelen.
Foto rechts: Later vestigde zich de firma H. Faber met een manufacturen-beddenzaak in het tweede pand. Links op de hoek Korte Heezenstraat/Markt de ijzerzaak van Willemsen. Tijdens de bevrijding op 2 april werden deze panden allemaal verwoest. In 1951 zou manufacturenzaak Demmink zich op de hoek Hamburgerstraat/korte Heezenstraat vestigen.

Nog een keer het pand van de Fa. L. A.  Willemsen en Zn. op de hoek Markt-Korte Heezenstraat.

Het pand met 'Boekhandel' op de gevel is tot vandaag de dag nog steeds boekhandel Raadgeep & Berrevoets sinds 1842. 

Hamburgerstraat vanuit de andere kant gezien. Links café te Welscher.

Links het pand van (Tata) Huls na 1919 dat zou uitgroeien tot  het grootste zelfstandige warenhuis van Nederland.

Forse 'ereboog' (eigenlijk een RECLAMEBOOG) aan het begin van de Hamburgerstraat op 6 september 1923: viering van het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina.'HULDE AAN DE KONINGIN' staat in verdrukking geschreven tussen alle reclame-uitingen van de Doetinchemse middenstand.

Warenhuis J. H. Huls in 1911 aan de Hamburgerstraat. 

Op deze plek bevond zich in 1830 reeds een logement. Na veel opvolgende bewoners liet  A. Coops in 1901 het pand ingrijpend verbouwen. In 1916 vestigde de Heer Boogman zich in dit pand.
In maart 1945 werd het pand verwoest tijdens het bombardement op de stad. Werd niet herbouwd.

In een latere periode werd het pand uitgebreid  met een 2 de verdieping.
(Het lijkt wel, of de dakkapel mee is verhuist naar de bovenste verdieping.)

De tramrails verdwijnen uit de Hamburgerstraat om plaats te maken voor het toenemende autoverkeer.

Het fraaie geveltje van schoenhandel Brinks is ook hier te zien.  (Het pandje heeft op het ogenblik een goede opknapbeurt nodig.)

De 2 zware bomen aan het begin van de Hamburgerstraat. Rechts ijzerhandel Willemsen. Links het woonhuis van Dr. Hubernoodt.

Nog en mooie foto van de ingang van de Hamburgerstraat.

Begin Hamburgerstraat, op de plek links waar de grote boom staat, zou C&A  zich later vestigen.

Het was weer een drukte van belang tijdens de feestweek in Doetinchem

Rechts ingang Hamburgerstraat  met het nieuwe pand van C&A.

'Hamburgerstraat met links Bakkerij Vinkenborg, in het midden de vogel- en dierenwinkel van G. W. Kock die van 1940 tot 1948 dit pand bewoonde. Daarna ging de zaak over in handen van de fam. Nannings uit Nijmegen die de winkel in 1965 sloot. (Voor 1875 werd het pand al bewoond door mej. Planten.) 

 

Dezelfde winkels vanaf de andere kant gezien met rechts het pand van de Gruyter die daar bleef tot 1970. Daarna kwam het 'Kinderparadijs' in dit pand.

 

Demontage van één der stadspompen in 1939. Derde geveltje van rechts bazaar Huls.

Hamburgerstraat in de jaren '30. Links van de weg verboden te parkeren.

Magazijn Huls heeft het rechterpand erbij getrokken. Later zouden de beide panden links ook door Huls overgenomen worden, waardoor de huidige brede voorgevel ontstond.  

Het statige ontwerp van de bioscoop werd opgevrolijkt door een aantal lichtornamenten.

Het laatste pand Waar Albert Hein is gevestigd zal ook spoedig verdwijnen om het Simonsplein groter te maken.

Hamburgerstraat: Vivo, Hogenkamp en Vinkenborg.

1958: Verbouwing Raadgeep & Berrevoets, ondertussen gaat de verkoop door in het oude pand ernaast.

Hamburgerstraat 44: Banketbakker, restaurant en lunchroom Vinkenborg een der oudste firma's van Doetinchem. Al sinds 1863 op deze plek gevestigd.

1959: Boekhandel Raadgeep & Berrevoets met hun nieuwe brede voorgevel.

Links Modehuis Demmink en rechts Albert Hein beiden op de hoeken van de Hamburgerstraat, kerkzijde.

Hamburgerstraat in de jaren '30.

1959: Warenhuis Huls bestaat 40 jaar.

 

 

<< De nieuwe speelgoed afdeling van Huls. Anno 1948.

1950:  Pand nr. 43  Veldkamp, nr. 45 Knopenhuis ter Ellen, de  steeg  nr. 49 en 51 warenhuis Huls.  3 van deze panden incl. de steeg zouden later het brede Hulspand worden. Voor knopenhuis ter Ellen zou door Huls een nieuw pand gebouwd worden op de plek van no. 51.

'De steeg' bij warenhuis Huls (rechts), op de achtergrond de speelgoedafdeling.

Huls gaat groots uitbreiden. De brede luifel  geeft al aan hoe groot de voorgevel wordt. Het knopenhuis voor ter Ellen (helemaal rechts) is al gereed.

Hamburgerstraat met het toonaangevende pand.

De Gruyter en Albert Hein naast elkaar in de Hamburgerstraat..

1945: Foto vlak na de oorlog genomen van de Hamburgerstraat.

Begin jaren '50, de laatste open plekken, veroorzaakt door de bombardementen in 1945, verdwijnen langzaam uit het straatbeeld.

Hamburgerstraat in de jaren '60

Bioscoop 'Luxor' .

Jamin en Schoenenzaak Bata

DE MARKTEN IN DOETINCHEM

 Kabbesmarkt in de Grutstraat.                                                                                                                              1911: Biggenmarkt bij de Catharinakerk.

Ingang warenhuis Huls. Speelgoedafdeling.

Nieuw pand hoek  Hamburgerstraat - Hooge Molenstraat. Links de reclame-uiting van C&A

De enorme auto-overlast in de jaren '70 in de Hamburgerstraat. Links het onooglijke pand van de Hema. 

Lunchroom en Bakkerij van Vinkenborg met het bekende terras.

Vanaf de Hamburgerstraat gezien: het dwarsstuk van de Boliestraat  met links de Firma Hoogenkamp en rechts Lunchroom en Bakkerij Vinkenborg.

Hamburgerstraat gezien vanuit het Simonsplein.

Opnieuw een onooglijk pand dat de Hamburgerstraat 'siert'.
Een der zware bomen heeft er voor moeten wijken.

Enkele jaren later,  werd het pand van Albert Hein afgebroken en kwam daarvoor een modern pand  in de plaats.

Ingang Hamburgerstraat. De tweede boom is ook gekapt!
Kale boel zonder die prachtige bomen!

Links de gezellige terrasen van Vinkenborg.

Het buitengewoon opvallende pand van 'hij'. Een enorm contrast naast het enige mooie oude pandje van Doetinchem.

Het grootste Warenhuis van de Achterhoek was tientallen jaren de grote trekpleister van Doetinchem. 

Begin van de Hamburgerstraat gefotografeerd vanuit het nieuwe gemeentehuis.

De Hamburgerstraat, altijd een drukte van belang!

De auto's uit de stad. De binnenstad is voetgangersgebied. Wat een enorme verbetering. 

Een ijsje van Siebelink 'verschillende smaken'.

De winkeliers konden nu met hun verkoop-waren naar buiten.

De verdwenen ijzerhandel van Willemsen. Daarnaast het oude bioscoopgebouw.

Hoogbouw op de plek van ijzerhandel Willemsen.

Rustig en gezellig winkelen in de Hamburgerstraat.

De mooie kerstverlichting in het centrum van de stad.

Vinkenborg heeft verbouwd, of het er gezelliger op is geworden?

Hamburgerstraat in de jaren tachtig.

Met veel vlagvertoon en hoge kortingen schreeuwt Huls om aandacht.
Het gaat niet goed, het zal niet lang meer duren als dit eens zo fantastische
winkelcentrum zijn deuren moet sluiten!   >>> 

Markt Hamburgerstraat.

ENKELE  ADVERTENTIES UIT HET ZAKENLEVEN VAN DE HAMBURGERSTRAAT

Foto's van de BOLIESTRAAT klik op pagina 2

Maak jouw eigen website met JouwWeb