DOETINCHEM 1940 - 1950

Doetinchem voor de oorlog. De nieuwe brug is gereed het mooie eivormige stadje ligt er nog vredig bij . (Maar niet meer voor lang.)

De brug over de oude IJssel werd in mei 1940 opgeblazen om de opmars der Duitse militairen te vertragen..

De verwoeste IJsselbrug, rechts is nog net een gedeelte van de noodbrug te zien.

Een door de Duitsers opgehangen spandoek over de Keppelseweg.

Bijna 100 mensen staan in de rij bij de Libra op het Simonsplein om schaarse goederen te bemachtigen in de oorlog.

Het troosteloze aanblik van het pand van de Joodse familie Jacobs.  De eens zo mooie winkel en etalages zijn leeggeroofd. Bij de Duitsgezinde buurman wappert een grote hakenkruisvlag.

Ook de modewinkel van de Joodse familie Philips in de Hamburgerstraat werd leeggeroofd en met een hakenkruis besmeurd in de oorlog.

Foto voor 1940.  De Modezaak van Reichenberger - Themans Hamburgerstraat 10. ca. 1943 werden ook deze Joodse compagnons weggevoerd naar een concentratiekamp. Zij kwamen niet meer terug.

Ook de Catharinakerk moest zijn klokken inleveren in de oorlog.

Ook in de Waterstraat wappert de hakenkruisvlag.

Woning links naast het lyceum, wordt door de Duitsers gevorderd, en ontruimd.  Sept. 1944. Op de foto linksonder dezelfde woning.

<  Fietsenvordering door de Duitsers op de Keppelseweg.

Groep Duitse soldaten in de Burgemeester van Nispenstraat.

In beslagname van fietsen door de Duitsers. Op de foto staat een
boerenwagen volgeladen bij het stadhuis in afwachting op transport naar Duitsland. >>

 Duitse legervrachtwagen in de Burg. van Nispenstraat 

<< Keppelseweg.

Ook in Doetinchem hingen op diverse plaatsen de bordjes met de tekst 'Verboden voor Joden'.

De grote ramen van de etalages werden beschermd door ze te voorzien van tape om de schade te beperken door oorlogsgeweld.

 ca. 1942:  Heezenstraat.

Sneeuw/ijs ruimen in de Waterstraat tijdens de oorlogsjaren.

MAART 1945: RAMPZALIGE GEVOLGEN VOOR DOETINCHEM!

1945: de verwoesting van o. a. de panden 22 en 24 van resp. Ovink en Van Zadelhoff in de Grutstraat.

Grutstraat geheel rechts het pand van Slagerij Zadelhoff.

Ook het garagebedrijf van Borghuis moest het ontgelden in de Grutstraat.

 

 

 

 

 

De IJsselbrug na het opblazen, om de opmars van de Duitsers te vertragen. Mei 1940.

Naast de ingestorte brug, werd al gauw een noodbrug aangelegd.

                         De noodbrug werd in 1945 ook opgeblazen.                                                             Door de Canadezen werd opnieuw een noodbrug aangelegd.

Een overzicht-foto van het centrum van Doetinchem. Het puin is geruimd, de wederopbouw kan gaan beginnen. 

1945: Veel puin is er geruimd. Grote lege plekken zijn ontstaan in het hart van Doetinchem.

Rechts: de resten van de Catharinakerk. Op de achtergrond de vernielde panden aan de Heezenstraat/Korte Heezenstraat en het Simonsplein die met de bevrijding van de stad op 2 april door de Canadezen met vlammenwerpers in de as zijn gelegd omdat de Duitsers harde tegenstand boden.

De oranje plekken geven aan, wat er verwoest werd in maart en april 1945.

De puin wordt geruimd in de Waterstraat. Geheel links de Katholieke Kerk waar de toren reeds voor de bombardementen op Doetinchem was afgebroken.

Maart/april 1945:  Doetinchem in puin. Links de gevel en de bordestrap van het oude stadhuis.  Rechts wat over is van de Catharinakerk. Op de voorgrond de Boliestraat .

Blik op de overblijfselen van de Markt/Korte Heezenstraat nadat de panden door Canadese vlammenwerpers werden bestookt om de hardnekkige Duitse weerstand te breken. Tientallen Duitse soldaten hadden zich op 2 april in de panden verschans. Op de voorgrond stond het pand van  ijzerhandel Willemsen.

Links de 'achterkant' van de Catharinakerk op het Simonsplein, in het midden en rechts in de verte  de panden zoals op foto links,  maar ook de panden die in de Hamburgerstraat  begin april door Canadese vlammenwerpers werden verwoest.

Het dwarsstuk van de Boliestraat lag ook geheel in puin. Op de achtergrond de beschadigde huizen aan de Hamburgerstraat. 

Foto gemaakt na de bombardementen, een werkelijke ramp treft Doetinchem. Grote delen van de gezellige binnenstad ligt in puin.
Links het Lutherse Kerkje. Rechts o.a. de restanten van het fraaie stadhuis en het politiebureau.

1945: Deze panden werden in april met vlammenwerpers vernield door de Canadezen omdat de Duitsers die zich in de panden hadden verschans, zware tegenstand boden. (Dit gebeurde ook met diverse panden in de Heezenstraat.) Rechts de winkel van Alberd Heijn, Hamburgerstraat /Simonsplein.

Het Simonsplein vanaf de verwoeste Waterstraat gezien.  Links de overblijfselen van de Catharina Kerk. Rechts de overblijfselen van de eens zo mooie winkelzijde van het Simonsplein.

De overblijfselen van het gemeentehuis en het politeibureau.

Nog enkele troosteloze resten van de Catharina Kerk.

Foto genomen vanuit de Heezenpoort. In de verte de troosteloze resten van het stadhuis. Rechts staat een gedeelte van de Catharina Kerk al weer in de steigers.

Een zeer groot deel van de Waterstraat werd getroffen door de bombardementen in maart 1945.

De zijkant van de  Catharina Kerk, gezien vanaf de puinhopen van de Boliestraat.

Van de 'achterkant' van de kerk, bleef een wat hogere gedeelte overeind na de enorme brand.

2 foto's van de overblijfselen van de Boliestraat. Genomen vanaf de restanten van het Stadhuis

Mei 1945: De Hamburgerstraat werd ook behoorlijke getroffen, en in de laatste dagen nog verwoest door de hardnekkige tegenstand van de Duitsers. Links de winkel van de dicht getimmerde Gruyter & Zn. 

Eind 1945: het pand van de Gruyter & Zn. is hersteld, het aangrenzende pand werd zo zwaar beschadigd dat het afgebroken is. Geheel rechts, het bekende uithangbord  'Goedkope bazar' van Huls.

Het zwaar gehavende Lutherse Kerkje. Gelukkig kon het helemaal hersteld worden.

Nog een foto van het Kerkje en enkele naaste gebouwen.

Een klein bordje in de puin geeft aan waar Zetsma voortaan zijn zaken doet.

Nog een foto van o.a.  het zwaargehavende stadhuis .

In de verte de puinhopen van de Boliestraat, rechts de trappen en bordes van het stadhuis.

Links de resten van het pand van de Adellijke burgemeesters-familie Ver Huell. Dat later de Pastorie van de Hervormde kerk werd.

April 1945: De verwoestingen links in de Heezenstraat. Het gehele blok (Markt, Korte Heezenstraat-Heezenstraat) met drogist Aalderink op de voorgrond, (maar ook hoek Hamburgerstraat-Heezenstraat) was echter na de bombardementen nog onbeschadigd. Tien dagen later, op 2 april tijdens de bevrijding van de stad werden de panden door Canadese vlammenwerpers in de as gelegd, omdat er talloze Duitsers hevige weerstand boden. In één van de kelders troffen de Canadezen nadien 17  verkoolde lijken van Duitsers aan.  (Canadees rapport)

Maart 1945: Ook werden er enkele gebouwen aan de Wijnbergseweg getroffen.

Maart 1945:  Waterstraat gezien vanaf de IJsselbrug.

Maart 1945: Hoek Terborgseweg  - Wilhelminastraat.  Ook hier moesten vele panden het ontgelden. 

Onze Canadese bevrijders op de Terborgseweg richting centrum Doetinchem

1945: De Canadezen hebben Doetinchem bereikt. Boerderij fam. Heuthorst, Terborgseweg. Enkele Canadese soldaten in gesprek met enkele leden van het Doetinchems verzet.

Canadese tank bij de IJssel

De opmars van de Canadezen vanuit Gaanderen naar Doetinchem over de Rijksweg. 

Het Canadese Regiment de la Maisonneuve trekken over de Terborgseweg richting Doetinchem.

Gevangen genomen Duitse soldaten worden onder bewaking weggevoerd over de Rijksweg richting  Gaanderen-Terborg.

1945: De bevrijders van Doetinchem marcheren door de Grutstraat, links  het uithangbord en de benzinepomp van de vernielde garage van de firma Borghuis.
Rechts de grote open plek van de vernielde huizen in de Grutstraat

Politiebureau in de Plantsoenstraat vlak naar de bevrijding .

Plantsoenstraat 1945: afscheid  geallieerde militairen.

ca. 1952: Langzaam herrijst Doetinchem uit de puinhopen. In de Catharinakerk kunnen weer diensten worden gehouden, (de toren zal in de jaren '60 volgen.) Op enkele lege plekken in de Waterstraat worden weer panden gebouwd. Het zwaar beschadigde Lutherse kerkje is weer geheel hersteld. Rechts op de voorgrond worden aan het Simonsplein enkele nieuwe panden gebouwd waaronder het grote pand van de firma Jacobs. Ook in de Boliestraat wordt vlijtig gebouwd.

ALLERLEI FOTO'S OVER DOETINCHEM KLIK PAGINA 10