Deze pagina is nog in bewerking.

De Burgemeester van Nispenstraat gezien vanuit de Hofstraat omstreeks 1895. Links de woning, die het laats door mej. Leerink werd bewoond. Zie een der stadspompen links. De panden rechts op de voorgrond zijn alle nog intact.

1915: De van Nispenstraat vanuit de Plantsoenstraat gezien. Rechts op de voorgrond werd ca. 1920 het postkantoor gebouwd. Links een dubbel herenhuis bewoond daar de heer P. J. Landry  (Wethouder.)  Het pand heeft lange tijd dienst gedaan als kantoor van de Nationale Bank.

Diverse foto's van de Burg. van Nispenstraat omstreeks 1900-1915.

Villa op den Wal annex Rotterdamsche Bank. Stukje gevel rechts op de foto.

Jongens-internaat en Kapel en pastorie.

Versierde hoofdingang van het gymnasium/lyceum. Nationale tentoonstelling  Vrouwenbeweging 1813-1913


'RUIMZICHT'

Het mooie ruimzicht te Doetinchem.


Stedelijk gymnasium Doetinchem

1920: Het gemeentelijk gymnasium in de van Nispenstraat. (Middelste pand rechts) werd in 1879 in gebruik genomen. Na 1945 verhuisde het naar Ruimzicht en trok de R.K. HBS (St. Ludger College) in het oude gymnasiumpand, tot zij verhuisden naar de Vondelstraat. Rechts op de voorgrond het internaat 'Schakel' voor de jongens van de Groen van Prinsterer-kweekschool.  Aan de overzijde van de straat lag het gymnasium de Lukasstichting. In het pand achter in het midden op de foto woonde o.a. de heer Bruyel die een zaak had in de Hamburgerstraat en later op huize 'Slingevliet' ging wonen.
 

Het postkantoor aan de Burg. van Nispenstraat. Gebouwd in 1920.

Interieur van het postkantoor.

Het postkantoor  in 1995

ca. 1925: Meisjesinternaat 

Prachtig winters plaatje uit de Burg. van Nispenstraat.

Internaatgebouw voor jongens met rechts de kapel.

Het internaatgebouw.

1939: gymnasium achterzijde.

Rotterdamsche bank hoek Heezenstraat/van Nispenstraat

1958: Burg. van Nispenstraat Meisjesinternaat. 

1958: jongensinternaat

Woning links naast het lyceum, wordt door de Duitsers gevorderd, en ontruimd. Op de foto rechts dezelfde woning.

Sept. 1944: Duitse soldaten, ingekwartierd in het huis naast het lyceum dat op de foto links was gevorderd.

Duitse legervrachtwagen in de Burg. van Nispenstraat.

1975: Burgemeester van Nispenstraat/Hofstraat 

Pension Mej. Leering.

1980: De prachtig kapel met de Pastorie waar een Dominee van Dijk woonde. 

1987: Kapel en pastorie achterzijde.

1987: Zijgevel pastorie

1970: Kappel en Pastorie aansluitend de panden op de rechter foto.

1970: Burg. van Nispenstraat/Hofstraat. Duplexwoningen die dominee van Dijk liet bouwen voor de personeelsleden van scholen en internaten.

Dezelfde duplexwoningen stonden ook aan de Hofstraat.

ca. 1985: Dokter Hubernootstraat/Burg. van Nispenstraat.

Het 'nieuwe' postkantoor.

Burgemeester van Nispenstraat. Gymnasium ds. Van Dijk. Nu Lyceumkwartier 2018

Maak een Gratis Website met JouwWeb