Zicht op Doetinchem vanaf de Oude IJssel. Links de RK Kerk, in het midden de Catharinakerk.
Rechts de Waterstraat met vooraan het pand van Sachtleven.

De Waterstraat vanaf de Oude  IJssel gezien.

De oude IJsselbrug met in de verte de Waterstraat en de Catharina kerk. Links de toren van de R.K. Kerk.

Waterstraat vanaf de Markt gezien. Geheel in de verte (niet zichtbaar) de brug over de Oude IJssel.

De Waterstraat vanaf de IJssel gezien met rechts het mooie pand van Sachtleven.

De Waterstraat met in de verte de IJsselbrug.

De Waterstraat gezien vanaf de IJssel. De kerk nog met de grote wijzerplaten op de toren.

De Waterstraat ca. 1927 van af de Markt gezien met in de verte de IJsselbrug. Links de Overlings Bank. rechts o. m. de panden van fam. Van Perstein en C. Misset.

Weer zo'n prachtig opname van de waterstraat uit ca. 1900. Natuurlijk wil iedereen op de foto!

1820: De mooie gevel van de Joodse  Synagoge. Dit gebouw werd in 1874 gesticht. In 1945 werd het verwoest. Niet herbouwd.

Rechts vooraan in de Waterstraat de bekende fraaie gevel van G. H. Sachtleven.

Waterstraat enkele jaren later, het tweede pand links is vernieuwd. De eerste verkeersborden verschijnen in de stad.

1910: 

DE CATHARINA KERK GEZIEN VAN UIT DIVERSE POSITIES IN HET CENTRUM VAN DOETINCHEM

1911: De toren van de Catharinakerk is nodig aan een opknapbeurt toe. De lompe wijzerplaten die op 4 zijden op de kerktoren waren bevestigd, waardoor de fraaie raampatronen van de toren ernstig werden verstoord, werden later vervangen toen de wijzerplaten op de torenspits werden geplaats.
De foto geeft een mooi beeld weer van de bestrating op de Markt in die periode.

1911:  De Catharinakerk vanuit de Grutstraat links en foto rechts vanuit de Hamburgerstraat gezien.

 De Catharinakerk opnieuw in de steigers in een latere periode, foto links gezien vanuit de Waterstraat. De rechter foto laat de kerk zien vanuit de Grutstraat. Waarschijnlijk zijn toen ook de grote wijzerplaten van de toren verwijderd en werden nieuwe wijzerplaten hoger op de torenspits aangebracht.  

2 foto's van de Catharinakerk met de wijzerplaat op de torenspits. Een veel mooier beeld.

 

 

 

De Waterstraat enkele jaren na de oorlog.
De panden links werden min of meer
gespaard door de bombardementen.
In de verte, de herbouwde Catharinakerk
nog zonder toren. 


 

Foto van de gebouwen aan de Waterstraat. Het brede pand in het midden werd bewoond door de heer Misset. Rechts daarnaast de Synagoge. Zie de fraaie siertuin achter het pand van Misset en de gebouwen van de drukkerij. Rechts de oude IJssel.

De imposante gevel van de woning van Misset.

De gevel van het huis van Misset aan de Waterstraat, nu van voren.

De restanten van de R.K. Kerk aan de Waterstraat. De toren is al verwijderd.

Mooie foto van de Waterstraat, de panden rechts werden in maart 1945 verwoest.

Het interieur van de R.K. Kerk aan de Waterstraat.

Pand in het midden is van C.R. Zetsma, Waterstraat /Simonsplein.

Jaren '30: Waterstraat/Simonsplein, op de achtergrond de R.K. Kerk.

Foto vanuit dezelfde positie gefotografeerd.  Beeld van na de oorlog met nieuwe panden 

Waterstraat gezien vanaf de oude IJssel.

Begin Waterstraat gezien vanaf de oude IJssel.

Prachtige opname van de Waterstraat in vogelvlucht.

Vrij recente foto van de Waterstraat.

Zicht op Doetinchem voor 1910

Ca. 1900: Gezicht op Doetinchem met de oude ophaalbrug. Op de voorgrond 'De Bleek'.  Rechts het pakhuis van de firma Sachtleven.  Op de achtergrond links de R.K. Kerk en rechts de Katharinakerk.

8 x de oude IJsselbrug .

Links de IJssel, in de verte is nog een stukje van de oude ophaalbrug te zien.

1910:  IJssel met molen gezien vanaf de Wijnbergseweg.

IJsselkade Walmolen 1960 

Eind jaren '30: Klaar voor vertrek om in Duitsland te gaan werken.

De nieuwe IJsselbrug die in 1940 grotendeels werd verwoest.

Zicht op Doetinchem. 1900

IJsselkade 1838

Mooie sfeerfoto met op de achtergrond de Gasbedrijf.

IJsselkade Sachtleven.

Gemeentelijke brandweer wagen uit 1938 aan de IJsselkade.

De nieuwe IJsselbrug voor de verwoesting in 1940.

IJsselbrug 1940

Opening van de nieuwe IJsselbrug na de oorlog.

De oude IJssel met links 'de Bleek'.  In de verte de naoorlogse IJsselbrug.

Nog 2 foto's van de naoorlogse IJsselbrug.

De gasfabriek omstreeks 1930. Werd geopend in 1863.

Spoor-ophaal- brug over de oude IJssel bij Doetinchem.

IJsselkade - Hamburgerstraat

UITGEVERIJ MISSET aan de IJsselkade.

Zetterij Misset.

Verheulstraat rioolgemaal.

Foto's van de GRUTSTRAAT klik op pagina 4